Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/7

* TNT: Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn TNT (TNT – HOSE) đã bán ra 2,39 triệu cổ phiếu TNT trong ngày 27/7. Qua đó, giảm sở hữu tại TNT xuống còn hơn 14,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,66%.

* HQC: CTCP Đầu tư Nam Quân, tổ chức có liên quan đến bà Trương Nguyễn Song Vân – Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE) đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HQC từ ngày 02/8 đến 25/8 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HQC nào.

* TCL: Ngày 14/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 22,31%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2023.

* KDH: Vietnam Ventures Ltd, cổ đông của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH – HOSE) đăng ký bán 6,61 triệu cổ phiếu KDH từ ngày 02/8 đến 31/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại KDH xuống còn hơn 18,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,54%.

* MWG: Arisaig Asia Fund Ltd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã bán ra 576.000 cổ phiếu MWG trong ngày 24/7. Qua đó, giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 72,95 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,99%.

* PET: Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu), tương đương PET sẽ phát hành thêm hơn 7,9 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* NLG: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 06/7 đến 27/7 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Ngọc đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 13,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,6%. Liên quan đến NLG, Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp, cổ đông của NLG đăng ký bán 500.000 cổ phiếu NLG từ ngày 02/8 đến 31/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,44%.

* HAH: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) thông báo, ngày 08/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:50 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu), tương ứng HAH sẽ phát hành thêm hơn 35,17 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* CMG: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu CMG từ ngày 02/8 đến 31/8 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại CMG lên hơn 7,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,11%. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Trung Chính cũng có đăng ký mua 350.000 cổ phiếu CMG và muốn nâng sở hữu lên hơn 1,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,01%.

* PMC: Ngày 28/7, HĐQT CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC – HNX) đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 theo tỷ lệ 10%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* LBE: Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi, cổ đông lớn của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An (LBE – HNX) đã bán ra 115.000 cổ phiếu LBE trong ngày 24/7. Qua đó, giảm sở hữu tại LBE xuống còn 97.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,85%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn