Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8

* VNS: Ngày 13/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 14/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/9/2023.

* EVF: CTCP Quản lý quỹ Amber, tổ chức có liên quan đến ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu EVF, tỷ lệ 0,29% từ ngày 31/8 đến 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu EVF nào.

* VID: Ông Bùi Quang Khoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID – HOSE) đã mua vào 300.000 cổ phiếu VID từ ngày 21/8 đến 28/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, nâng sở hữu tại VID lên hơn 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,74%.

* HID: HĐQT CTCP Halcom Việt Nam (HID – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hơn 5,52 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Điện mặt trời VKT – Hòa An, với giá không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý III, quý IV/2023.

* HRC: Ngày 13/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Cao su Hòa Bình (HRC – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 14/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/10/2023.

* VFS: Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (EVF), tổ chức có liên quan đến ông Lê Long Giang – Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS – HNX) đã mua vào 12 triệu cổ phiếu VFS, tỷ lệ 10% trong ngày 21/8. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu EVF nào.

* VTZ: Ông Phan Văn Quân, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (VTZ – HNX) đăng ký bán hơn 4,22 triệu cổ phiếu VTZ từ ngày 31/8 đến 26/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Quân đang nắm giữ hơn 10,65 triệu cổ phiếu VTZ, tỷ lệ 24,78%. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT của VTZ đăng ký bán hơn 2,86 triệu cổ phiếu VTZ.

* SJE: CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam, Công ty mẹ của CTCP Sông Đà 11 (SJE – HNX) đăng ký mua hơn 478.000 cổ phiếu SJE từ ngày 31/8 đến 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ENERGY Việt Nam đang nắm giữ hơn 12,32 triệu cổ phiếu SJE, tỷ lệ 51,01%.

* V12: Ngày 30/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Xây dựng số 12 (V12 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 31/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/10/2023.

* SPC: Ngày 31/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 của CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 05/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/9/2023.

* DTD: Phillip Securities (Thailand) Public Co, Ltd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD – HNX) đã bán ra hơn 281.000 cổ phiếu DTD trong ngày 15/8. Qua đó, giảm sở hữu tại DTD xuống còn hơn 2,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,71%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn