Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/11

* SJF: Ngày 2/11, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF – HOSE) từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch. Nguyên nhân do, SJF tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào hạn chế giao dịch trước đó.

* DAG: Ngày 2/11, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 09/11/2023. Nguyên nhân do, DAG tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo trước đó.

* PIT: Công ty TNHH MTV - TCT Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Công ty mẹ của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu PIT sở hữu, tỷ lệ 52,67%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/11 đến 07/12 theo phương thức khớp lệnh.

* NBB: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thép Mỹ, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE) đã mua vào 181.000 cổ phiếu NBB trong ngày 01/11. Qua đó, nâng sở hữu tại NBB lên hơn 8,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,18%.

* TIX: Ngày 22/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Tanimex (TIX – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2023.

* SSB: Bà Đặng Thu Trang, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (SSB – HOSE) đăng ký bán hơn 276.000 cổ phiếu SSB từ ngày 08/11 đến 07/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Trang sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn 205.000 cổ phiếu.

* TMT: Bà Bùi Thị Hồng Nhung, cổ đông lớn của CTCP Ô tô TMT (TMT – HOSE) đã mua vào 671.000 cổ phiếu TMT trong ngày 30/10. Qua đó, nâng sở hữu tại TMT lên hơn 3,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,85%.

* GKM: CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn của CTCP GKM Holdings (GKM – HNX) đã bán ra hơn 914.000 cổ phiếu GKM trong ngày 30/1 và 31/1. Qua đó, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 3,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,63%.

* LHC: Ông Phan Minh Hiếu, con bà Nguyễn Thị Liên – Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC – HNX) đã mua vào hơn 163.000 cổ phiếu LHC từ ngày 04/10 đến 31/10. Trước giao dịch, ông Hiếu chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu LHC nào.

* MAC: HĐQT CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC – HNX) thông qua việc trả cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng 3% của năm 2023 bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trong tháng 11/2023 và thanh toán trước ngày 15/12/2023.

* SMT: CTCP SAMETEL (SMT – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 12,53 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho một số nhà đầu tư cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024.

* NBP: Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2023.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn