Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/7

* HDB: Ngày 19/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 20/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu), tương đương HDB sẽ phát hành thêm hơn 377,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* ABT: Ngày 20/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng đợt 1 năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 21/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/8/2023.

* TEG: Ông Mạc Quang Huy, Thành viên HĐQT CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG – HOSE) đã mua vào gần 130.000 cổ phiếu TEG từ ngày 06/6 đến 05/7 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Huy đã nâng sở hữu tại TEG lên 480.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,73%.

* HVN: Ngày 5/7, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của Tổng CTCP Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (HVN – HOSE) vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 12/7/2023.

* NVL: Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) đã mua vào hơn 3,04 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 02/6 đến 30/6 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại NVL lên hơn 24,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,26%.

* NNC: Ngày 24/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/8/2023.

* HVH: Ngày 10/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 11/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu), tương đương HVH sẽ phát hành hơn 3,69 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* PRE: CTCP Đầu tư PV2, cổ đông của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI (PRE – HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PRE từ ngày 06/7 đến 04/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,07 triệu cổ phiếu PRE, tỷ lệ 1,03%.

* EIC: Ông Sử Duy Bin, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn EIC (EIC – HNX) đã bán ra 120.000 cổ phiếu EIC trong ngày 29/6. Qua đó, giảm sở hữu tại EIC xuống còn 180.000 cổ phiếu, tỷ lệ 10,23%.

* KDM: Ông Chu Văn Dũng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn GLC (KDM – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 275.000 cổ phiếu KDM sở hữu, tỷ lệ 3,88%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 07/7 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn