Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/11

* CAV: Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/12/2023.

* KHG: CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG – HOSE) thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp theo nghị quyết HĐQT ngày 05/10/2023.

* CKG: Bà Trần Ngọc Hạnh, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – HOSE) đăng ký bán 110.000 cổ phiếu CKG từ ngày 10/11 đến 09/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hạnh sẽ giảm sở hữu tại CKG xuống còn hơn 114.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,12%.

* VCG: Nhóm cổ đông do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG – HOSE) đã mua vào 1,3 triệu cổ phiếu VCG trong ngày 02/11. Qua đó, nâng sở hữu tại VCG lên hơn 27,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,06%.

* VDS: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – VDSC (VDS – HOSE) thông qua phương án phát hành 7.500 trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 750 tỷ đồng, kỳ hạn 01 năm, lãi suất 9,2%/năm.

* CMG: CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 9,03 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:6 và hơn 39,45 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1.000:202. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 06/12/2023.

* CSC: Bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng – Phó chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn COTANA (CSC – HNX) đã bán ra 976.000 cổ phiếu CSC từ ngày 04/10 đến 02/11. Sau giao dịch, bà Dung còn nắm giữ hơn 4,15 triệu cổ phiếu CSC, tỷ lệ 13,31%.

* VNT: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT – HNX) đăng ký mua 750.000 cổ phiếu VNT từ ngày 08/11 đến 06/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, TMS đang nắm giữ hơn 3,1 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ 18,66%.

* VE3: CTCP Xây dựng điện VNECO3 (VE3 – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 105.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:8. Bên cạnh đó, VE3 còn phát hành hơn 1,21 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 100:92, dự kiến giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* PVC: Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – PVChem (PVC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1,8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/12/2023.

* QHD: HĐQT CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD – HNX) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 29/12/2023 và thanh toán bắt đầu từ 22/1/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn