SZB sẽ chi 75 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) thông báo 26/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

SZB sẽ chi 75 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) thông báo 26/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/08 và dự kiến thanh toán vào 23/09.

Tỷ lệ chi trả đạt 25% (2,500 đồng/cp). Với 30 triệu cp đang lưu hành, SZB cần chi 75 tỷ đồng để thực hiện. Đây cũng là mức thanh toán cổ tức của các năm 2019 và 2020.

Nhìn lại năm 2021, Công ty đem về 351 tỷ đồng doanh thu và 129 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thực hiện được 92% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2022, Ban lãnh đạo SZB đánh giá tính hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp còn bị ảnh hưởng. Do đó, SZB đặt mục tiêu 2022 có doanh thu 383 tỷ đồng (tăng 9%) và lợi nhuận trước thuế 127 tỷ đồng (giảm 1%). Tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 25%.

Sau 6 tháng đầu năm, SZB thực hiện được 47% kế hoạch về doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Tổng tài sản đến ngày 30/06/2022 đạt 1,276 tỷ đồng.

Duy Na

FILI