16:56, 09/08/2022

TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios

Trong bài viết này:

    CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE