Thêm một doanh nghiệp thép “bốc hơi” gần 90% lợi nhuận

CTCP Kim khí Tp.HCM - VNSTEEL (HOSE: HMC) chứng kiến lợi nhuận ròng “bốc hơi” gần hết trong quý 1/2023.

Thêm một doanh nghiệp thép “bốc hơi” gần 90% lợi nhuận

CTCP Kim khí Tp.HCM - VNSTEEL (HOSEHMC) chứng kiến lợi nhuận ròng “bốc hơi” gần hết trong quý 1/2023.

Trong 3 tháng đầu năm, HMC ghi nhận doanh thu 892 tỷ đồng và lãi ròng 2.5 tỷ đồng, giảm tương ứng 29% và 88% so với cùng kỳ.

Yếu tố chính kéo lợi nhuận giảm sâu là sự suy giảm về biên lợi nhuận và tăng chi phí tài chính. Trong kỳ, HMC ghi nhận biên lãi gộp giảm về 2.1%, so với mức 3.5% cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 51% lên 10.5 tỷ đồng, chủ yếu do lãi vay tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh quý 1/2023 của HMC

Đvt: Tỷ đồng

Theo giải trình từ Công ty, lợi nhuận giảm mạnh do tình hình kinh tế thế giới khó khăn trong quý 1/2023, giá thép tăng giảm thất thường, sản lượng tiêu thụ thấp và lãi suất ngân hàng neo ở mức cao. 

Cuối quý 1/2023, HMC nắm 838 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó chủ yếu là hàng tồn kho và khoản phải thu. Hàng tồn kho đã giảm xuống mức 350 tỷ đồng, so với gần 600 tỷ đồng đầu năm. Hiện, Công ty vẫn còn dự phòng giảm giá hàng tồn kho khoảng 89 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, Công ty có 550 tỷ đồng nợ ngắn hạn, trong đó 360 tỷ đồng là nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn và 86 tỷ đồng là khoản phải trả ngắn hạn khác.

Tại ĐHĐCĐ thường niên gần đây, ban lãnh đạo HMC tiết lộ ý định dành nguồn lực tập trung cho tăng trưởng dài hạn, cơ cấu các khoản đầu tư kém hiệu quả.

Năm 2023, HMC dự kiến đầu tư kho tại khu vực miền Tây với giá trị khoảng 60 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2023-2024. Đồng thời, Công ty sẽ thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB) với tổng giá trị đầu tư 23 tỷ đồng.

Vũ Hạo

FILI