Thủy điện A Vương chốt danh sách chia cổ tức đợt 3/2023 và lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVC của CTCP Thủy điện A Vương (mã AVC-UPCoM).

Theo đó, ngày 14/03/2024, công ty tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 với tỷ lệ 20,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.095 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2023 và ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2023.

Đồng thời, AVC vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ Đầu tư phát triển.

Theo đó, tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên là 47,89%, tương ứng với số tiền hơn 359 tỷ đồng. Trong đó, 196 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và 164 tỷ đồng lấy từ quỹ Đầu tư phát triển.

Trước đó, ngày 31/8/2023, AVC chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25% và ngày 31/10 công ty chia cổ tức đợt 2/2023 đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 24,7% (1 cổ phiếu được nhận 2.470 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, công ty đã chia cổ tức lên tới 70,65% và vượt xa kế hoạch là 35% cho năm 2023.

Về tình hình kinh doanh của Thủy điện A Vương, 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt doanh thu 499 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước (744 tỷ) và lãi sau thuế đạt 281 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ 2022 (453,69 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thủy điện A Vương là 662,5 tỷ đồng, quỹ Đầu tư phát triển có 164 tỷ đồng.

Như vậy, theo phương án trình cổ đông lần này, công ty muốn sử dụng 30% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 100% quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức.

Xem thêm tại vneconomy.vn