TMT: Đính chính báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Tiến Phan

TMT: Đính chính báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Tiến Phan

Lê Tiến Phan đính chính báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ô tô TMT như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm