TMT: Đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Bùi Thị Huế

TMT: Đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Bùi Thị Huế

Bùi Thị Huế đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ô tô TMT như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm