TNI: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua và ủy quyền ký kết với Sacombank Thủ Đô

TNI: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua và ủy quyền ký kết với Sacombank Thủ Đô

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua và ủy quyền ký kết với Sacombank Thủ Đô như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm