TNI: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

TNI: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm