TNI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mau bán hàng hóa với CTCP Quốc tế Phương Anh

TNI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mau bán hàng hóa với CTCP Quốc tế Phương Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mau bán hàng hóa với CTCP Quốc tế Phương Anh như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm