Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) điều chỉnh giảm 30% kế hoạch lãi sau thuế năm 2023

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

So với kế hoạch cũ, Hoá dầu Petrolimex giảm 6% doanh thu tiêu thụ về 8.396 tỷ đồng mặc dù chỉ tiêu sản lượng vẫn được giữ nguyên. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 30% còn 112 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào tháng 4/2023, Hoá dầu Petrolimex lạc quan với việc đặt ra kế hoạch tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu.

Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến đạt 447.900 tấn, tăng hơn 5%. Doanh thu thuần và lãi sau thuế kỳ vọng đạt 8.903 tỷ đồng và 160 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 4% và 37% so với thực hiện năm 2022.

Như vậy với kế hoạch mới, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2023 của doanh nghiệp dự kiến giảm lần lượt 2% và 20% so với kết quả 2022.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Hoá dầu Petrolimex ghi nhận 5.774 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 4% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với kế hoạch sau điều chỉnh, doanh nghiệp đã thực hiện 69% mục tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Vừa nhận chuyển nhượng dự án 100 tỷ đồng, Bảo Ngọc (BNA) lãi đậm trong quý 3

Xem thêm tại nguoiquansat.vn