Tuần 22-26/05: Có doanh nghiệp chốt quyền chi hơn 709 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Trong tuần từ 22 - 26/05/2023, có 35 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó đáng chú ý là một doanh nghiệp thủy điện, dù tỷ lệ chưa phải cao nhất nhưng tổng số tiền chi ra sẽ là hơn 709 tỷ đồng.

Tuần 22-26/05: Có doanh nghiệp chốt quyền chi hơn 709 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Trong tuần từ 22 - 26/05/2023, có 35 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó đáng chú ý là một doanh nghiệp thủy điện, dù tỷ lệ chưa phải cao nhất nhưng tổng số tiền chi ra sẽ là hơn 709 tỷ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần 22 - 26/02

Tỷ lệ nêu trên thuộc về NNT (CTCP Cấp nước Ninh Thuận), với tỷ lệ 36%. Trên thị trường NTT có gần 9.5 triệu cp đang lưu hành, nên ước tính Doanh nghiệp cần chi hơn 34 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 03/07. Đây cũng là đợt trả cổ tức cao nhất kể từ khi niêm yết của NNT.

Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HOSE: VSH) đứng thứ hai với tỷ lệ 30%. Chính xác hơn, VSH sẽ chốt quyền ba đợt trả cổ tức vào tuần tới, với tỷ lệ lần lượt 5%, 10% và 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền của cả ba đợt là 22/05.

Trong đó, đợt 1 dự kiến thực hiện vào 12/06, đợt 2 là 31/07, và đợt 3 là 29/09. Với hơn 236.2 triệu cp, ước tính VSH sẽ chi khoảng 709 tỷ đồng để hoàn tất ba đợt thanh toán này.

APF (Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi) cũng là doanh nghiệp chốt quyền chi cổ tức tỷ lệ 30% trong tuần tới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/05. Với gần 23 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi 68 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 09/06.

Trước đó, APF đã trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tổng số tiền chi trả gần 34 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền cho hai đợt trả cổ tức 2022 (tổng tỷ lệ 45%) gần 102 tỷ đồng.

Trong tuần tới chỉ có hai doanh nghiệp chốt quyền chi cổ tức bằng cổ phiếu, trong đó cao nhất là Tập đoàn Cotana (HNX: CSC) với tỷ lệ 100:22 (22%, tương đương 100 cp nhận được 22 cp mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/05. Với hơn 25.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp sẽ phát hành 5.6 triệu cp mới, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 311 tỷ đồng.

Châu An

FILI