Vật tư xăng dầu COMECO (COM) giải trình lãi đột biến quý IV/2023 và chia cổ tức 15% bằng tiền

Vật tư xăng dầu COMECO (COM) giải trình lãi đột biến quý IV/2023 và chia cổ tức 15% bằng tiền

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức là ngày 19/3, thời gian thanh toán dự kiến ngày 5/4. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, tương ứng 41,57 tỷ đồng.

Đây cũng là mức chia cổ tức đã được Vật tư xăng dầu COMECO thông qua tại đại hội năm 2023.

Đồng thời, ngày 19/3 cũng là ngày chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024. Thời gian họp dự kiến ngày 19/4, tại Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện biên Phủ, phường 3, quận 3, TP.HCM.

Về hoạt động kinh doanh, mới đây Công ty đã công bố giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng đột biến khi đạt 19,45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lỗ hơn 2,53 tỷ đồng, chủ yếu là do lãi gộp tăng và hoàn nhập dự phòng rủi ro môi trường.

Kết thúc năm 2023, Vật tư xăng dầu COMECO ghi nhận doanh thu đạt 4.342,65 tỷ đồng, giảm 9,83% so với năm trước; tuy nhiên nhờ giá vốn hàng bán giảm 11,3%, nên lợi nhuận gộp đạt 187,64 tỷ đồng, tăng trưởng 41,72%.

Bên cạnh đó, Công ty còn có khoản lợi nhuận khác đột biến (chủ yếu đến từ quý IV/2023 như đã nói ở trên), đạt 14,33 tỷ đồng, trong khi năm 2022 chỉ ghi nhận gần 178 triệu đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của COM đạt 34,46 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi chưa tới 1,3 tỷ đồng của năm 2022.

Với kế hoạch đã đề ra là doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, năm 2023, Công ty đã vượt 8,57% và 129,73% các mục tiêu đề ra.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 20/2, cổ phiếu COM giảm 1,62% xuống mức 33.450 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn