VNS bổ nhiệm tân Chủ tịch và Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Mã VNS-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự công ty.

Theo đó, VNS đã thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Đặng Phước Thành vì lý do cá nhân.

Đồng thời, HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với ông Đặng Phước Thành kể từ ngày 08/12/2023 và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bên cạnh đó, VNS thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Tạ Long Hỷ và bầu ông Tạ Long Hỷ - thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đông quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2022 — 2027 kể từ ngày 08/12/ 2023.

Ngoài ra, bổ nhiệm ông Đặng Thành Duy giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 08/12/2023.

Trước đó, Quỹ ngoại Tael Two Partners Ltd, cổ đông lớn của VNS đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS, từ ngày 6/11 đến ngày 5/12/2023 nhưng không bán được do thanh khoản thị trường thấp.

Ngay sau đó, Tael Two Partners Ltd tiếp tục đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 12/01/2024 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh, nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Hiện tại, Tael Two Partners Ltd đang nắm giữ hơn 12,4 triệu cổ phiếu VNS, tỷ lệ 18,3%. Nếu giao dịch hoàn tất, quỹ ngoại này sẽ giảm sở hữu tại VNS xuống còn hơn 9,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,61%.

Như vậy, đây là lần đăng ký bán ra cổ phiếu lần thứ ba của Tael Two Partners Ltd với VNS sau hai lần bán không thành công trước đó vì thanh khoản thị trường thấp.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Vinasun tăng 21% lên 941 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn giảm nhẹ 2,3% về mức 125 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm 30/9/2023, Vinasun có khoản lãi ước tính 125 tỷ đồng được sử dụng bù trừ với khoản lỗ luỹ kế tại thời điểm cuối năm 2022 là 287 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa được chuyển lỗ còn lại là 161 tỷ đồng có thể sử dụng để tiếp tục bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, giá cổ phiếu VNS tăng 2,70% lên 13.300 đồng/cổ phiếu và giảm 23,34% từ đầu năm đến nay.

Xem thêm tại vneconomy.vn