"Vua tôm" lần đầu báo lỗ sau 8 năm

CTCP Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu 10.688 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận của công ty giảm 62% còn 1.065 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm 55,6% còn 98 tỷ đồng. Mặc dù các chi phí đều giảm nhưng kết quả trong năm 2023 Minh Phú vẫn lỗ sau thuế 105 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 839 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu sau 8 năm công ty này báo lỗ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 12.790 tỷ đồng doanh thu, 639 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 22%, 23% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, công ty không thể hoàn thành mục tiêu năm. 

Theo BCTC chưa kiểm toán của doanh nghiệp này, mặc có lãi hơn 9 tỷ đồng trong quý 4/2023 nhưng công ty này vẫn không thể thoát lỗ.

Về tình hình tài chính, cuối tháng 9, tổng tài sản của Minh Phú đạt 10.194 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho còn 4.966 tỷ đồng, giảm 80 tỷ đồng. Trong đó, công ty trích lập dự phòng gần 85 tỷ đồng.

So với ngày 1/1, chi phí xây dựng cơ bản dở dang khoảng 1.412 tỷ đồng, tăng 35%. Song, mục này không được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính.

Cuối kỳ, tổng nợ vay tài chính của Minh Phú ở mức 3.886 tỷ đồng.  Vốn chủ sở hữu của Minh Phú đạt 5.619 tỷ đồng bao gồm 928 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9.

Xem thêm tại cafef.vn