Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) chuẩn bị tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng

Lũy kế lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 đạt hơn 283 tỷ đồng, tăng mạnh 61% so với năm 2022. Năm 2023, TPS đặt kế hoạch doanh thu 2.831 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 230 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, TPS đã hoàn thành đến hơn 123% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động và thu nhập khác đạt 2.913 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022. Tổng chi phí hoạt động và chi phí lãi vay ghi nhận ở mức 2.635 tỷ đồng, tăng 3% so với năm ngoái. Trong đó chi phí quản lý công ty chứng khoán giảm 19% so với năm 2022. Như vậy, con số tăng trưởng tích cực của lợi nhuận năm 2023 là dựa trên sự tăng trưởng từ các nguồn thu nhập và tối ưu hóa chi phí.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản đạt 6.877 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 1.092 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Việc mở rộng cho vay ký quỹ luôn được TPS bám sát theo biến động của thị trường và linh hoạt nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng với khẩu vị rủi ro phù hợp.

Tài sản tài chính đạt 2.079 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm với danh mục tài sản bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Tiền mặt nắm giữ hơn 1.100 tỷ đồng giúp TPS đảm bảo thanh khoản và sức khỏe tài chính ổn định cho các hoạt động kinh doanh.

Bền bỉ vượt qua thách thức và khó khăn của thị trường năm 2022, cổ phiếu của TPS (mã chứng khoán ORS) đã thể hiện mức tăng giá ấn tượng trong năm 2023. Tính đến ngày 29/12/2023, giá cổ phiếu ORS đã tăng 98% so với đầu năm, giao dịch ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 19/1/2024, TPS chốt danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Cụ thể, TPS dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, TPS đã công bố kết quả Xếp hạng tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu bởi FiinRatings ở mức “BBB-” với triển vọng Xếp hạng tín nhiệm Ổn định”. Mức xếp hạng tín nhiệm này phản ánh đánh giá của FiinRatings về khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ vay ở mức “tương đối tốt” của TPS theo thang điểm xếp hạng tín nhiệm nội địa. Là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tham gia đánh giá và công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm, TPS cho thấy nỗ lực minh bạch thông tin đối với nhà đầu tư về hoạt động của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và quyết tâm xây dựng các thông lệ có tính chuyên nghiệp trên thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng.

Kết quả lợi nhuận tăng trưởng tốt trong năm 2023 cùng với việc nâng vốn điều lệ sẽ là nền tảng vững chắc giúp TPS nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng thị phần kinh doanh và cải thiện các nguồn thu nhập trong năm 2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn