Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Mới đây, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE: VMD) ra quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/12, thời gian trả dự kiến 25/12.

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. như vậy với hơn 15,4 triệu cp đang lưu hành, Vimedimex chi khoảng 31 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông`.

Về cơ cấu cổ đông CTCP Dược phẩm Vinedimex 2 đang là cổ đông lớn nhất với 7 triệu cp (tỷ lệ 45,34%), ước tính thu về 14 tỷ đồng cổ tức đợt này. Một cổ đông tổ chức khác là Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) sở hữu 10,23%, cũng sẽ thu về gần 3,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có ba cổ đông lớn là cá nhân, gồm ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Kiên Cường và bà Trần Thị Đoan Trang đang sở hữu lần lượt 7,39%, 7,12% và 5,23% sẽ thu về tương ứng khoảng 2,3 tỷ đồng, 2,2 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Vimedimex đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với cổ tức bằng tiền mặt gần gần 31 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 20% theo mệnh giá. Như vậy, VMD thực hiện chi cổ tức năm 2022 bằng một lần duy nhất.

Đáng chú ý, Vimedimex đã quay trở lại với tỷ lệ cổ tức 20%, một tỷ lệ được VMD duy trì liên tục 8 năm từ 2013 đến 2020, trước khi giảm còn 10% của năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán sáng ngày 12/1, cổ phiếu VMD duy trì sắc tím ngày thứ 2 liên tiếp đạt 19.000 đồng/cp

Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

>> Chứng khoán Hòa Bình (HBS): 2 lãnh đạo đăng ký mua 32,7% vốn công ty

Xem thêm tại nguoiquansat.vn