CACB2304

HOSE

Chứng quyền mua ACB kỳ hạn 12 tháng của BSC phát hành bởi CTCP Dịch vụ Bến Thành

Giá gần nhất của CACB2304

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.94
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
23/09/2024

Thông tin cơ bản của CACB2304

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Á Châu
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
2.5204:1
Giá chuyển đổi
19.32
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Dịch vụ Bến Thành
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA