CFPT2205

HOSE

Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A5 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CFPT2205

Biến động
0.01 - 1.31
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
91.99
Giá cơ sở gần nhất
80,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2205

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5.931:1
Giá chuyển đổi
91.93
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9885
Bản cáo bạch
Xem file