CFPT2210

HOSE

Chứng quyền FPT/12M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CFPT2210

Biến động
0.22 - 2.07
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
93.48
Giá cơ sở gần nhất
93,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/08/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2210

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
12 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8.4983:1
Giá chuyển đổi
76.48
Khối lượng phát hành
11,000,00
Khối lượng niêm yết
11,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8498
Bản cáo bạch
Xem file