CFPT2212

HOSE

Chứng quyền FPT/ACBS/Call/EU/Cash/8M/27 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CFPT2212

Biến động
0.63 - 1.75
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
84.10
Giá cơ sở gần nhất
83,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2212

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
70.00
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file