CFPT2213

HOSE

Chứng quyền FPT-HSC-MET11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CFPT2213

Biến động
1.04 - 3.77
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
95.10
Giá cơ sở gần nhất
96,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
01/09/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2213

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8.4983:1
Giá chuyển đổi
63.31
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8498
Bản cáo bạch
Xem file