CFPT2302

HOSE

Chứng quyền CFPT02MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CFPT2302

Biến động
0.39 - 1.73
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
83.48
Giá cơ sở gần nhất
82,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
14/08/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2302

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8.5977:1
Giá chuyển đổi
73.08
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8598
Bản cáo bạch
Xem file