CFPT2305

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 9 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CFPT2305

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
113.18
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
15/04/2024

Thông tin cơ bản của CFPT2305

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
9.8844:1
Giá chuyển đổi
67.21
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA