CHPG2212

HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.20 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2212

Biến động
0.01 - 0.72
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.90
Giá cơ sở gần nhất
18,350.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
23/12/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2212

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7.5645:1
Giá chuyển đổi
27.83
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file