CHPG2214

HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.21 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2214

Biến động
0.01 - 0.69
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.82
Giá cơ sở gần nhất
18,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2214

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7.56:1
Giá chuyển đổi
28.74
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file