CHPG2221

HOSE

Chứng quyền HPG/7M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CHPG2221

Biến động
0.01 - 1.20
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
25.04
Giá cơ sở gần nhất
20,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/03/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2221

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
25.00
Khối lượng phát hành
47,000,00
Khối lượng niêm yết
47,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file