CHPG2223

HOSE

Chứng quyền HPG-HSC-MET09 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CHPG2223

Biến động
0.01 - 1.93
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
22.52
Giá cơ sở gần nhất
20,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
28/02/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2223

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
22.50
Khối lượng phát hành
20,000,00
Khối lượng niêm yết
20,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file