CHPG2224

HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.25 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2224

Biến động
0.01 - 0.90
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
22.26
Giá cơ sở gần nhất
20,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
21/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/02/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2224

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
22.22
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file