CHPG2301

HOSE

Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2301

Biến động
1.49 - 3.20
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
25.28
Giá cơ sở gần nhất
25,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/02/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
23/06/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2301

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
19.00
Khối lượng phát hành
2,500,00
Khối lượng niêm yết
2,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file