CHPG2302

HOSE

Chứng quyền HPG/BSC/C/9M/EU/Cash/2022-02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán BIDV

Giá gần nhất của CHPG2302

Biến động
2.06 - 4.51
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.60
Giá cơ sở gần nhất
26,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/02/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
25/09/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2302

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
20.00
Khối lượng phát hành
1,500,00
Khối lượng niêm yết
1,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán BIDV
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file