CHPG2303

HOSE

Chứng quyền HPG.01.PHS.C.EU.Cash phát hành bởi CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Giá gần nhất của CHPG2303

Biến động
1.23 - 4.13
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.07
Giá cơ sở gần nhất
27,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
27/02/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
13/07/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2303

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1:1
Giá chuyển đổi
23.90
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Phú Hưng
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file