CHPG2312

HOSE

Chứng quyền mua HPG kỳ hạn 7 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CHPG2312

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.70
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
28/12/2023

Thông tin cơ bản của CHPG2312

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
23.78
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA