CMBB2211

HOSE

Chứng quyền MBB/12M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CMBB2211

Biến động
0.01 - 0.84
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
22.97
Giá cơ sở gần nhất
18,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/08/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2211

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
12 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3.393:1
Giá chuyển đổi
22.90
Khối lượng phát hành
19,000,00
Khối lượng niêm yết
19,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8482
Bản cáo bạch
Xem file