CMBB2212

HOSE

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.05 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMBB2212

Biến động
0.01 - 0.81
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
17.88
Giá cơ sở gần nhất
17,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
21/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/02/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2212

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
17.78
Khối lượng phát hành
1,260,00
Khối lượng niêm yết
1,260,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file