CMBB2213

HOSE

Chứng quyền MBB/ACBS/Call/EU/Cash/8M/21 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CMBB2213

Biến động
0.45 - 1.40
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
19.58
Giá cơ sở gần nhất
19,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2213

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
17.00
Khối lượng phát hành
9,000,00
Khối lượng niêm yết
9,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file