CMBB2302

HOSE

Chứng quyền MBB/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giá gần nhất của CMBB2302

Biến động
0.53 - 1.45
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
20.29
Giá cơ sở gần nhất
20,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/02/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
23/06/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2302

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.9507:1
Giá chuyển đổi
18.92
Khối lượng phát hành
1,000,00
Khối lượng niêm yết
1,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9754
Bản cáo bạch
Xem file