CMBB2303

HOSE

Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A4 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Vietcap

Giá gần nhất của CMBB2303

Biến động
0.02 - 0.80
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
18.81
Giá cơ sở gần nhất
18,850.00
Ngày giao dịch đầu tiên
13/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
03/08/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2303

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.6965:1
Giá chuyển đổi
17.64
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Vietcap
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8482
Bản cáo bạch
Xem file