CMBB2304

HOSE

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.06 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMBB2304

Biến động
0.59 - 1.02
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
18.73
Giá cơ sở gần nhất
18,500.00
Ngày giao dịch đầu tiên
14/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2304

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8.6967:1
Giá chuyển đổi
13.33
Khối lượng phát hành
1,500,00
Khối lượng niêm yết
1,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8697
Bản cáo bạch
Xem file