CMSN2205

HOSE

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.15 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMSN2205

Biến động
0.01 - 1.22
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
113.34
Giá cơ sở gần nhất
95,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
23/12/2022

Thông tin cơ bản của CMSN2205

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
19.8539:1
Giá chuyển đổi
113.15
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9927
Bản cáo bạch
Xem file