DNSE Detail Stock MSN

HOSE: CTCP Tập đoàn Masan

Tập đoàn công nghiệp

logo

MSN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

118,326 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

308 tỷ

Doanh thu

78,400 tỷ

25.73%

204.68

0

1.32

108.25%

5.03%

1.31%

28.43%

179.36%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Masan

29.64%

Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương

12.56%

SK Investment Vina I Pte Ltd

8.76%

Nguyễn Hoàng Yến

3.38%

Khác

45.66%

Tin tức & Sự kiện