CMSN2210

HOSE

Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A5 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CMSN2210

Biến động
0.01 - 2.20
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
116.08
Giá cơ sở gần nhất
96,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
02/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
11/01/2023

Thông tin cơ bản của CMSN2210

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Masan
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
116.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file