CMWG2210

HOSE

Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMWG2210

Biến động
0.01 - 1.12
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
59.20
Giá cơ sở gần nhất
39,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2210

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
59.00
Khối lượng phát hành
1,300,00
Khối lượng niêm yết
1,300,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file