DNSE Detail Stock MWG
MWG

MWI CORP.

HOSE: CTCP Đầu tư Thế giới Di động

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/10/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/10/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư Thế giới Di động hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kiểm toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế).
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.
- Sản xuất linh kiện điện tử viễn thông.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
- Sản xuất thiết bị truyền thông (không sản xuất tại địa điểm trụ sở).
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MWI CORP.

Giá hiện tại

1,069

0

0

-

1.36

-

500

48.35%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Tài

Tổng giám đốc

Trần Huy Thanh Tùng

CTCP Đầu tư Thế giới Di động hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kiểm toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế).
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.
- Sản xuất linh kiện điện tử viễn thông.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
- Sản xuất thiết bị truyền thông (không sản xuất tại địa điểm trụ sở).

Lịch sử phát triển:

- Tháng 03/2004: Công ty TNHH Thế Giới Di Động được thành lập.

- Năm 2007: Công ty TNHH Thế Giới Di Động chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

- Tháng 03/2011: Tăng vốn điều lệ lên 98.3 tỷ đồng.

- Tháng 10/2011:Tăng vốn điều lệ lên 101.9 tỷ đồng.

- Tháng 05/2012: Tăng vốn điều lệ lên 105.03 tỷ đồng.

- Tháng 09/2013: Tăng vốn điều lệ lên 109.57 tỷ đồng.

- Tháng 03/2014: Tăng vốn điều lệ lên 116.4 tỷ đồng.

- Tháng 04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 627.23 tỷ đồng.

- Ngày 07/07/2014: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 14/07/2014: Chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 31/10/2014: Tăng vốn điều lệ lên 1,120 tỷ đồng.

- Ngày 21/06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1,399 tỷ đồng.

- Ngày 25/12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1,469 tỷ đồng.

- Ngày 08/02/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1,539 tỷ đồng.

- Ngày 21/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 3,078 tỷ đồng.

- Ngày 05/03/2018: Tăng vốn điều lệ lên 3,169 tỷ đồng.

- Ngày 23/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 3,231 tỷ đồng.

- Ngày 05/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 4,308 tỷ đồng.

- Ngày 23/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 4,436 tỷ đồng.

- Ngày 08/02/2021: Tăng vốn điều lệ lên 4,661 tỷ đồng.

- Ngày 29/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 4,754 tỷ đồng.

- Ngày 29/04/2022: Tăng vốn điều lệ lên 7,320 tỷ đồng.

- Tháng 07/2022: Tăng vốn điều lệ lên 14,639 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

12.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MWG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.8 năm)


Ban giám đốc

11.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MWG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 6 cổ đông lớn sở hữu 51.14% công ty.