CMWG2213

HOSE

Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/8M/23 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CMWG2213

Biến động
0.01 - 1.74
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
54.18
Giá cơ sở gần nhất
40,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/11/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2213

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
6:1
Giá chuyển đổi
54.00
Khối lượng phát hành
9,000,00
Khối lượng niêm yết
9,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file