CMWG2301

HOSE

Chứng quyền CMWG02MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CMWG2301

Biến động
0.02 - 1.30
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
54.35
Giá cơ sở gần nhất
49,150.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
13/07/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2301

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
7:1
Giá chuyển đổi
46.30
Khối lượng phát hành
3,500,00
Khối lượng niêm yết
3,500,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file